Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019


ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
              Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ