Τρίτη 21 Μαΐου 2019

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Η εμπλοκή ακαδημαϊκών, πολιτικών, πολιτειακών θεσμών στην Ποντιακή υπόθεση προϋποθέτει και απαιτεί ευθύνη, σοβαρότητα, επάρκεια, αυτογνωσία και κυρίως σεβασμό.
Ο μέχρι σήμερα αγώνας έγινε σε δύο μέτωπα. Το εσωτερικό ήταν το χειρότερο και δεν ακούσθηκε ακόμη ούτε μία συγνώμη.
Αυτά προς το παρόν.
                     Μιχάλης Χαραλαμπίδης
                     Αιξωνή 21 Μαΐου 2019