Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Μιχάλης Χαραλαμπίδης - ( μιλώντας σε Ρ/Σ )


ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΠΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η κακιστοκρατία κράτησε δεκαετίες
Για να σταθείς στην Ευρώπη. Για να έχεις ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο, την Ε.Ε. πρέπει να ξέρεις την Ελλάδα. Να ξέρεις τι είναι Ελληνισμός. Διαφορετικά δεν είσαι χρήσιμος ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη, την Ένωση. Είσαι εισοδηματίας των Βρυξελών. Όπως λέγαμε παλιά τσιφλικάς της Θεσσαλίας.
Για την σχέση Ελλάδα – Ευρώπη – Παγκοσμιοποίηση – Οικουμενικότητα αναφέρομαι στα βιβλία ‘’Ελληνική Πολιτική Παιδεία-Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη’’ και ‘’Νέα Αναπτυξιακή Παιδεία. Η Ανάκτηση του Ελληνικού Τρόπου’’.
Αποτελεί βέβαια κοινή συνείδηση ότι τα κόμματα ‘’χωρίς αρχηγούς και χωρίς κόμμα’’ όπως τα ονομάζω σε ένα άλλο βιβλίο μου ή τα κόμματα γιάφκες δεν μπορούν να ανοίξουν αυτήν την συζήτηση. Επομένως να επιμορφώσουν τα στελέχη τους, τους υποψήφιούς τους. Το κενό δεν κρύβεται πλέον και αυτό είναι θετικό. Είναι η αρχή της ποιοτικής αναβάθμισης της πολιτικής. Η κακιστοκρατία κράτησε δεκαετίες.