Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Φιλτάτη μου Θεσσαλονίκη


Θεσσαλονίκη – Τραπεζούντα αδελφές πόλεις
Είδαν σην Θεσσαλονίκην τ’εμέτερον το αδελφοπαίδ, δέκα χρόνια επέμνεν σην φυλακήν άμον ο Παναγούλης και άλλα παιδία, εταράεν ο νούς ατούν και εθέλεσαν να κρούγνε τον Δήμαρχον.
Δήμαρχε την αλληλεγγύη μου.
Εξωελλαδικοί και εξωποντιακοί
κεμαλοναζί μισελληνικοί  μηχανισμοί το έκαναν.
Ιστορικά η Θεσσαλονίκη και η Τραπεζούντα ήταν αδελφές πόλεις και θα ξαναγίνουν.
                                                   Μιχάλης Χαραλαμπίδης