Τετάρτη 16 Μαΐου 2018


Επαρχιώτες
Κακοί χωριάτες
Με τα Food Paths, τα Imathia Quality και τα Athens Food δεν οικοδομείς πολιτική για την ύπαιθρο, τις πόλεις, τα τυπικά προϊόντα, τον πολιτισμό, τον τουρισμό.
Ένας σοβαρός παρατηρητής Έλληνας ή ξένος πολύ περισσότερο οι επαΐοντες  λένε «δουλειές του ποδαριού επαρχιωτών, κακών χωρικών». Η Ναόμι θα ανέβαζε την κριτική της. Λέει κάτι για μαϊμούδες.
Τι κάνουν οι Ενώσεις, οι Σύνδεσμοι, οι Πανεπιστημιακές σχολές, οι τοπικοί, οι περιφερειακοί, οι κεντρικοί θεσμοί, τα κόμματα;
Ο επαρχιωτισμός εκτός από την αισθητική πλευρά δεν φέρνει χρήματα.
                                                               Μιχάλης Χαραλαμπίδης