Δευτέρα 21 Μαΐου 2018


Meine liebste Thessaloniki
Thessaloniki und Trapezunta sind schwesterliche Städte
Man hat in Thessaloniki meinen brüderlichen Sohn gesehen, zehn Jahre lang war er im Gefängnis wie Panagoulis und andere Söhne, ihr Verstand war aufgewühlt und sie wollten den Bürgermeister schlagen.
Herr Bürgermeister wir sind solidarisch.
Es waren nicht-griechische, nicht-pontische, griechenfeindliche Kemalonazi-Mechanismen die es getan haben.
Historisch gesehen waren die Städte Thessaloniki und Trapezunta Schwesterstädte und sie werden es wieder sein.
Michalis Charalambidis


Benim sevgili Selanik’im
Selanik ve Trabzon kardeş şehirlerlerdir.
Orda, Selanik’teydi on yıl hapislerde yatmış kardeşim, tıpkı Panagoulis ve diğer oğulları gibiydi. Üzdüler bizi ve belediye başkanına saldırıp provokasyon yarattılar.
Sayın Başkan, yanındayız.
Bunu yapanlar ne Helen’dir, ne de Pontoslu. Bu iş Helen düşmanı Kemalist faşist çetelerin işidir.
Tarihsel olarak Selanik ve Trabzon şehirleri kardeş şehirlerdi ve kardeş olarak yaşayacaktır.
Mihalis Haralambidis