Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΡΕΣ

 

Ανάμεσα στην Παλιά και την Νέα Παλιγγενεσία*

 


Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός ήταν συνώνυμος της Ελευθερίας, του Ανθρωπισμού, της Άνοιξης των Εθνών. Αυτό αντιπροσώπευσε το 1800 με την μεγάλη αναγεννητική επαναστατική του επιστροφή στους Ιερούς Τόπους του και την Ιστορία.

Την 28η Οκτωβρίου 1940 ο Ελληνισμός ανέτρεψε τις νικηφόρες μέχρι εκείνη την στιγμή φασιστικές στρατιές στην Βόρειο Ήπειρο και ταυτίσθηκε εκ νέου με τα ευγενή αυτά ιδανικά. Αυτά τροφοδοτούσαν και έπλαθαν πάντοτε την Εθνική του Ταυτότητα.

Ίδιο παραμένει το καθήκον, ο ρόλος των Ελλήνων σήμερα.

Η αναβίωση ενός Νέου Ανθρωπισμού στην Ευρώπη όπως έκανε η Ελλάδα που μεταφέρθηκε στην Ιταλία το 1400.

Η Επιστροφή του Ανθρωπισμού στην Πατρίδα του την Μικρά Ασία. Ιστορική Ζώνη της Humanitas.

Αυτά είναι τα πεδία μιας νέας δικής του Παλιγγενεσίας, Αναγέννησης και Ευγενούς προσφοράς στην παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα.

Θα είναι Έργο Νέων Ελλήνων Ανθρωπιστών και Νέων Ελλήνων Μαστόρων στο εσωτερικό της χώρας, στις δέκα Ιστορικές Περιφέρειες της, στο Εξωτερικό, την Ελληνική Διασπορά.

Έλληνες της Διασποράς ήταν οι πρώτοι μεγάλοι Ανθρωπιστές. Έλληνες της Διασποράς ήταν οι μεγάλοι Επαναστάτες αγωνιστές του 1821.

Στο εκκρεμές ανάμεσα στις Ελληνικές Πατρίδες και τους Τόπους της Διασποράς κατέφυγε, διασώθηκε, εξελίχθηκε, δημιούργησε και αγωνίσθηκε ο Ελληνισμός. «Ζούμε ανάμεσα στις Ηράκλειες Στήλες και τον Ποταμό Φάση στην Ευξείνια Θάλασσα» έλεγε ο Πλάτων. Σήμερα η Γεωγραφία είναι διαφορετική. Είναι οι Αμερικές, η Αυστραλία, η Ευρώπη, η Μεσόγειος, η Ρωσία, ο Εύξεινος, η Ασία, η Ωκεανική Ελλάδα των Ναυτικών, η Μητροπολιτική Πατρίδα οι Τόποι της Νέας Ανθρωπιστικής, Ποιητικής Δημιουργικότητας και παρουσίας. Οι Εκκλησίες των Πόλεων, των Δήμων. Οι Εκκλησίες της Ορθοδοξίας.

Ο Ελληνισμός ήταν και παραμένει Πολυκεντρικός. Η Πολυκεντρικότητα του ήταν η Δύναμη του.

Αυτή η κληρονομιά επιστρέφει σήμερα ως σύγχρονη παρουσία στον σύγχρονο Κόσμο.

Οι αλληλοτροφοδοτούμενες αυτές δυναμικές προβάλουν τον ορίζοντα, το σχέδιο της Μητροπολιτικής Επαναθεμελίωσης και της Οικουμενικής Αποκέντρωσης.

Είναι γνωστή η συμβολή μου σε αυτό το σχέδιο.

Οι Έλληνες οφείλουν να ανακτήσουν την σχέση τους με τις μεγάλες κινητήριες ιδέες, με την μεγάλη κινητήρια δύναμη της Αληθινής Ζωντανής Πολιτικής.

 


*Από συνέντευξή του σε Ραδιοφωνικό Σταθμό

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Αιξωνή, 25η Μαρτίου 21