Σάββατο 6 Μαρτίου 2021

 


«Η Γυναίκα στην Ποντιακή Γενοκτονία». Στο Μιχάλης Χαραλαμπίδης «Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα – Αγώνας Και Νίκες σε Δύο Μέτωπα», 7η Έκδοση, Στράβων 2014.

«The Woman in the Pontian Genoside». Michalis Charalambidis, «The Pontian Question In The United Nations», Second Edition. 2009, Strabon – Athens.

«Pontos Soykiriminda Kadin», Michalis Haralambidis, « Pontos Antik Bir Kimligin Geri Donusu», Stravon Yayinevi, 2013, Athina.